27. okt, 2016

Glade musikanter i tre generasjoner i Vestfossen

I dag stakk fatter til meg et avisutklipp han hadde tatt vare på. Når det stod på trykk vet jeg ikke nå, men det går sikkert an å finne ut av. Men det er nok en gang på 1970-tallet. Trolig rundt 1973.

På bildet ser vi i fronten Anker Kristoffersen (1930-2016) med sønnen Vidar (1959-2002) ved sin side. De fire ungdommene på rekka bak Anker og Vidar er Lars Aasmund, Tone Elisabeth, Anne-Gina og Eirik. Jentene er døtre av Anker, mens de to guttene er Randolf sine sønner. Sønn av Randolf er også Jørn Hogne som står bak til i høyre. I midten der finner vi Åsmund Johannes Kristoffersen (1905-1990) og ytterst til høyre står  Randolf.

Mannen som har skrevet teksten i artikkelen under her var trekkspill-legenden Kåre Korneliussen som ble født for hundre år siden, og døde i 1980. Ja, ikke helt hundre da. Men det blir 100 år 11. november.

"Glade musikanter i tre generasjoner i Vestfossen"

"Musikk har så langt tilbake jeg kan huske vært dyrket og stått høyt i kurs i Vestfossen i Øvre Eiker. Det er særlig to navn som "går igjen" i denne forbindelse og det er Borgersen og Kristoffersen. Og stamfedrene her var brødrene Olaus og Borger.

I Vestfossen har det vært og det er vel fremdeles også både salongorkester, hornmusikk og et utall av trioer, kvartetter o.s.v med trekkspillet som hovedinstrument.

Jeg fornærmer neppe noen når jeg sier at den musiker i Vestfossen som har drevet det lengst er trekkspillvirtuosen Åsmund Kristoffersen, sønn av den før nevnte Olaus. Åsmund kristoffersen er født i 1905 og er altså blitt pensjonist, men musiker enda. han var norgesmester på trekkspill i 1934 og 1935. han var en hyppig gjest i radio før siste krig, den gang da det bare var direkte opptredener og Kringkastingen holdt til Klingeberggata.

Åsmund Kristoffersen spiller også fløyte og dette instrument benyttet han i Vestfossen Salongorkester som i sin tid ble dirigert av Erling Borgersen. - I den senere tid har Kristoffersen begynt å spille orgel for ikke å stivne helt i fingrene, som han selv sier. Ja, stivne i fingrene, Kristoffersen har i de senere år drevet med tømmerhogst. - I sine yngre år var Åsmund Kristoffersen fotballspiller og spilte ytre venstre på Vestfossen.

Åsmund Kristoffersen har to sønner, den ene heter Randolf og spiller fløyte (øverst til venstre på bildet) og Randolf har en sønn som heter Jørn Hogne og som spiller fløyte (øverst til høyre på bildet). Den andre av Kristoffersens sønner heter Anker og spiller trekkspill (den midtre trekkspilleren på bildet). Anker har igjen en sønn som heter Vidar og som spiller trekkspill (trekkspilleren nederst til høyre).

Jo, dette med eplet og stammen hører så avgjort hjemme her.

Bestefar, far og sønn - 3 fløyter. Bestefar, far og sønn - 3 trekkspill."

¤Kåre Korneliussen¤