Kolbergsetra - Dørsjø - Kolbergsetra

Her kommer etterhvert ganske mange bilder fra det vi her i huset kaller for "Dørsjørunden".

En rundtur vi har gått to ganger det siste halve året. En flott tur på 7-8 kilometer. På turen passeres Smietjenn, Skarragruvene med Soluret og Pukkverket. Ved vannet Dørsjø ligger også den gamle plassen Dørsjø, og her finner en også tuftene etter Jensrudplassen. Videre passerer en Svendsplassen og Steintjenn før en er tilbake ved Kolbergsetra. Turen kan selvsagt også gås motsatt vei! Bildene som nå ligger her er fra turen 28 oktober. Det kommer flere etterhvert , i tillegg til en haug bilder tatt i sommer.