6. nov, 2019

Her finner du Modum Historielag

modumhistorielag.org

Modum Historielag er for folk som er interessert i tidligere tider, spesielt i Modum. Laget ble stiftet i 1977 og i 2017 hadde det vært aktivt i 40 år. De har nå om lag 300 medlemmer. Her på nettsiden til laget finner du informasjon om virksomheten og stoff om lokalhistoriske temaer.
Laget holder møter på Folkvang i Geithus første tirsdag hver måned. Her er det foredrag om aktuelle historiske eller lokalhistoriske emner. De arrangerer også gjerne 1 til 2 turer om sommeren.
Modum Historielag finner man også som en gruppe på Facebook. Der finner man også gruppen Modum Leksikon som kan være til glede for noen.
Møteprogrammet er flott og variert.
"Gamle Modum" er årsskriftet til laget og det har blitt utgitt hvert år siden siden 1986.