5. nov, 2019

Tidemand og Gud

 

 

 

  

 

 

Som sola faller
bakom fjellet
faller fjellet over fjorden
og dagen blir til natt

Fjellene av Gud skapt
hver tuft av mann og kvinne

Før sola har stått opp igjen
har folk på Øvre melket geitene
og folk på Nedre melket kyra

Men snart er tuftene fordufta
i kamp mot tidsånden
må skråninger som slås med ljå
gi tapt og hjertene
som slo dem
må gi tapt

Hjertet på Nedre Tuft
slo ikke lønnsomt
hjertet på Øvre Tuft
slo ikke lønnsomt
En fattig trøst er det
at alt hva hvermann skapte
som er tapt
er skapt igjen av Tidemand
og alt hva Gud skapte
som er tapt
er skapt igjen
av Gude

Fjellene av Gude skapt
og hvermann skapt
av Tidemand

Fra brudeferd
til bondeanger

-Torgeir Rebellodo Pedersen

fra samlingen "Sauesankertanker" 2018

Maleri: Hans Gude, Høyfjell, 1858