7. nov, 2019

"Livet" av Lasse Haugen

Hentet fra Lasse Haugens bok; "Endepunkt ved reisens start".