28. nov, 2019

Stille Natt - Pål Arnold Halum

"Det største tapet er tapet av fellesskapet,
gapet mellom det som var og det som har blitt,
alle de som travler forbi med seg og sitt,
noen godhjerta sjeler som ser sitt snitt til å gi litt,
en liten slant –
under brua er du sjelden godt vant,
på kant med loven og engler fra oven
gråtes jula tåreløst inn av tankespinn om de som svant,
speedhue, heroinist eller ranglefant,
også det er et fellesskap man fant
når tanken på familieidyll forsvant".