25. des, 2020

Salme - Jonas Boye

Dette diktet av Jonas Boye sto på trykk i avisen Tidens Tegn 24. desember 1916.
Avisen finnes i Nasjonalbiblioteketes arkiv. nb.no