7. sep, 2020

Du vakkre tjern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du vakkre tjern bak ås og li,
du skogens skjønne perle,
å kunne jeg på vinger gli.
Dit flyktet jeg så lett og fri
som sommerglade erle.
 
Her møtes slektens unge knopp,
til leik på setervollen,
hit stevner muntre fiskertropp.
Og liver strandens linjer opp,
med bål om sommerkvellen.
 
Og her ved natt om dagen lang,
vil tone sommrens sange,
i bølgens glimt og muntre sprang.
i skogens sus i bjelleklang,
og leik på grønne vange.
 
Og holder skogen aftensang,
med solglans åsen ringer,
til liens dype orgelklang.
Da bølgens glimt ved setervang,
så skjøndt som harper klinger.