11. nov, 2020

Sommersang

Jeg satte meg ene ved bergets fot
og lyttet til sang over enge.
All sorg meg forlot, nytt håp og nytt mot
blev klangbunn for stemte strenge.

Jeg hørte i i frihet de toner klang
for «altets» vidåpne døre.
Og hen over vang kom solspill og sang
så drømmende til mitt øre.

Hans A. Vinsvoll