25. des, 2020

Græshoppen

Diktet "Græshoppen" sto i osloavisen Tidens Tegn 18 juli 1915.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no