25. des, 2020

Fabel

Diktet "Fabel" sto på trykk i Osloavisen Tidens Tegn 15. august 1915.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no