Olaf Korsgaard

28. des, 2020

Dette diktet prydet forsiden av avisen Fremtiden 30. april 1917.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

25. des, 2020

Hentet fra avisen Fremtiden 24. desember 1920
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

17. nov, 2020

Dette diktet sto i Fremtiden 24. juni 1919.
Avisa finnes i Nasjonabibliotekets arkiv. www.nb.no

9. nov, 2020

Diktet "Fremtiden" sto i avisa Fremtiden lørdag 11. desember 1920.
Avisa finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

9. nov, 2020

Diktet "Ved skilleveien" sto i avisa Fremtiden lørdag 4. desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no