Olaf Korsgaard

17. nov, 2020

Dette diktet sto i Fremtiden 24. juni 1919.
Avisa finnes i Nasjonabibliotekets arkiv. www.nb.no

9. nov, 2020

Diktet "Fremtiden" sto i avisa Fremtiden lørdag 11. desember 1920.
Avisa finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

9. nov, 2020

Diktet "Ved skilleveien" sto i avisa Fremtiden lørdag 4. desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

9. nov, 2020

Diktet "Velkomst" sto på trykk i Fremtiden lørdag 13. november 1920.
Avisen er fra Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

1. nov, 2020

Lars baatsmand og "denaten" sto å lese i avisa Fremtiden 1. november 1920. Nedenfor finner du fortsettelsen.