22. aug, 2020

Knæfald

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vandrer min kjærlighets vaarlyse veie
forfulgt og forpint utav mindernes dryss.
Her var det du gav mig din guldsjæl leie,
- her var det du først rakte munden til kyss.
 
Men ak, jeg var født som en flakkende sanger,
med tusinde længsler og blodet ibrand.
Jeg brøt mine løfter og sporet min ganger
til flukt imot fjerne og solgyldne land.
 
Det blev mig en sport kun å vælge og vrake
hvert hjerterent ord var mig bare en spøk.
Tilslut stod jeg fattig og ensom tilbake -
mit taarnhøie luftslott gik op i en røk.
 
Og skuffet av livet for alt hvad jeg drømte:
om hæder og lykke, om ære og ry,
og svekket av kalken jeg tankeløs tømte
jeg møter min kjærlighets vaarvei paany.
 
Jeg standser, det er som om granskogen toner
en vemodfuld vise om hende og mig.
Og dypt i mit sind tændes tindrende voner
- Ja, tænk om du kommer ikveld paa min vei.
 
Da plukker jeg blomster hvis farve du ynder,
og møter dig røvet for stolthet og mot.
- Da skrifter jeg for dig de blodrøde synder,
- da synker jeg angrende ned for din fot.
 
Diktet "Knæfald" som er skrevet av Olav Korsgaard prydet forsiden av avisen Fremtiden 26. oktober 1920. Og det finnes også diktsamlingen Strengespil som ble utgitt på Walter Øverlands forlag i 1922