9. nov, 2020

En av Olafs mange perler

Diktet "Velkomst" sto på trykk i Fremtiden lørdag 13. november 1920.
Avisen er fra Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no