17. nov, 2020

St. Hansfest

Dette diktet sto i Fremtiden 24. juni 1919.
Avisa finnes i Nasjonabibliotekets arkiv. www.nb.no