Vestfossen mannskor om seg selv

Bildet er tatt i Vestfossen kirke 29. oktober 2016. På dagen 100 år etter at koret ble startet.

VMK legger vekt på trivsel og miljø. Sanggleden og humøret kommer tydelig frem. Vi har et reportoar som er alt fra lokale sanger som beskriver spesielle nærområder og skrevet av lokale folk, til mer kjente sanger fra inn og utland (mest sverige) Og så er vi med på samarbeidsprosjekter der det påsser, gjerne med andre kor og musikkensembel.

Folkets Hus, Vestfossen 1.mai 2018.

Folkets Hus, Vestfossen 1. mai 2018.

«De unge slekter» er en av de mest populære arbeidersangene i Norge. Teksten er skrevet av Kåre Holt (1916–1997). Han var en av de siste betydelige arbeiderforfattere i Norge, med nær tilknytning til den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen. En viktig grunn til sangens popularitet er den fengende og lyriske melodien, komponert av Jolly Kramer-Johansen (1902–1968). Han laget musikken til arbeiderbevegelsens propagandafilmer fra 1930-tallet og framover. Den første filmen han komponerte musikk til var Arbeiderpartiets valgfilm «Norge for folket» i 1936. Han har også laget melodiene til «Frihetens forpost» og «Seieren følger våre faner» (fra filmen «By og land hand i hand», 1937) og «Samholdssangen» (fra filmen «Det drønner gjennom dalen», 1938), alle til tekst av Arne Paasche Aasen. Selv om Jolly Kramer-Johansen skrev de fleste arbeidersangene sammen med Arne Paasche Aasen, er det «De unge slekter» som har fått den største utbredelsen også utenfor arbeiderbevegelsen.

Opptaket er gjort på Folkets Hus i Vestfossen 1. mai 2018.

Vestfossen Salongorkester, EikerKoret og Vestfossen Mannskor fremførte Antonoi Vivaldis "Gloria" under sin julekonsert i Vestfossen kirke. 8. des. 2019.
Dirigent; Jørn Hogne Kristoffersen.

Vestfossen Mannskor : "Nattergalens sang i Storgata"
Nattergalens sang i Storgata , et arrangement av Tom Ramberg over " A Nightingale sang in Berkeley Square". Fra Vestfossen salongorkesters jubileumskonsert i Vestfossen kirke 9.nov 13. Pianoakk. Astrid Guterud, dirigent Jørn Hogne Kristoffersen

"Vi vil ha et åbbortjenn". Nærmere info om denne kommer.
"Rota bort tittel og forfatter/komponist.

Opptaket er gjort i Vestfossen kirke 29 oktober 2016. På dagen 100 etter at koret ble stiftet.

Synger "Fiskumvann", med tekst av Arne Kristoffersen. Fra minnekonsert etter Ernst Kristensen, Vestfossen kirke 10. februar 2013.

Vestfossen Mannskor på Julekonserten i Vestfossen Kirke - Desember 2018

Vestfossen Mannskor på Julekonserten i Vestfossen Kirke - Desember 2018