3. nov, 2020

Presidentvalg i Usa

Fremtiden 3. november 1920