10. nov, 2020

Kristen og Maren Skar feirer gullbryllup.

Artikkelen er hentet fra avisen Fremtiden 10. november 1920.
Avisen er fra Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no