19. nov, 2020

Dagen før nytt kinolokale tas i bruk

Denne annonsen sto i Fremtiden fredag 19 november 1920.
Dagen etter åpnes med andre det nye kinolokalet.

Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no