22. nov, 2020

De fyste nok på sjokolade og var glad i røyk...

Bare for å ha sagt det - 320 kroner var en del penger på den tiden. Hundre år siden i dag at notisen sto på trykk. Det viste seg også etter hvert at tyvene hadde fått med seg tre kofferter også... - kommer nok en oppfølging om noen døgn på denne artikkelen.
Artikkelen er fra Fremtiden 22. nov. 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no