22. nov, 2020

Harrajakt og harrajakt - Var vel snakk om forsøk på matauk vil jeg tru...

Harrajakt og harrajakt - Var vel snakk om forsøk på matauk vil jeg tru... - Det var jo ikke akkurat feite tider...
Denne notisen fant jeg i Laagendalsposten 22. november 1920.
Avisen finnes i Nasjonabibliotekets arkiv. www.nb.no