23. nov, 2020

Engebretsen & Co med halvsides annonse i Fremtiden

Omlag en måned etter den store brannen i Vestfossen 26. oktober 1920 begynner noen av de rammede forretningene brannskadesalg. Engebretsen i kjøpmann Glesnes forrige lokale. Fredfoss Ullvare starter sitt på Fossesholm.
Annonsen er hentet fra Fremtiden 23. nov. 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no