24. nov, 2020

Ingen ville brøyte - kommunen innfører arbeidsplikt

Notsien er fra Fremtiden 24. nov. 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no