26. nov, 2020

"Kvindernes forfeilede opdragelse" til diskusjon

Det er mye rart en diskuterer i 2020. men det var mye rart en kunne diskutere i 1920 også.
Og på Kongsberg hadde en også en diskusjonsforening. Denne annonsen er hentet fra Laagendalsposten 26. november 1920. Og Fru Vanberg som innleder til diskusjonen i denne kvinneforeningen er kona til redaktøren i Kongsberg Dagblad. Legg forøvrig merke til at de på en slik festaften kunne ha med herrer.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no