4. des, 2020

Lite med lokalt stoff denne dagen - men her er; Ekteskapets lov

Notisen er fra Fremtiden 4. des. 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no