16. des, 2020

Ord for dagen

Hentet fra avisen Fremtiden 16 desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no