16. des, 2020

En takksigelse

En tid før folketrygd og sykepenger dette...
Hentet fra avisen Fremtiden 16. desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no