16. des, 2020

Innbrudd hos Løvlie og Sandsbraaten i Vestfossen

Hentet fra avisen Fremtiden 16. desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no