23. des, 2020

Det var lite snø oppunder jul på Kongsberg

Notisen er hentet fra Kongsberg Dagblad 23. desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no