27. des, 2020

Arbeiderne ved Eiker Papirfabrik takker for julegratialet

Hentet fra avisen Fremtiden 27. desember 1920
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no