27. des, 2020

Så kom snøen

Hentet fra avisen Fremtiden 27. desember 1920
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no