27. des, 2020

Kjøpmann Aasen tildeles en advarsel

Hentet fra avisen Fremtiden 27. desember 1920
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no