28. des, 2020

Andersson takker menigheten

Hentet fra avisen Fremtiden 28 desember 1917.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no