30. des, 2020

Ingeborg og Olaf Røkaas takker for bryllupsgaver

Notisen er hentet fra avisen Fremtiden 30 desember 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no