31. des, 2020

Nyttårsdikt av MB. Landstad

Dette diktet signert Magnus Brostrup Landstad sto i Kongsberg Dagblad 31. desember 1920.
Magnus og familien bodde i mange år på plassen Kronløkka i Fiskum.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv.