For femti år siden - 1970 - Den gang da

27. nov, 2020

Hentet fra spalten "Smånytt fra Øve Eiker" i DT&BB. 27 november 1970. Som en ser hadde bondekvinnelaget hatt samling hos Solveig Bogen og at det var mye vann i elva...
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

27. nov, 2020

Denne annonsen sto i DT&BB 27 nov. 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

26. nov, 2020

Jeg er faktisk så gammel at denne brua huskes. Her gikk kun en bil over... Her er hva DT&BB skrev 26. nov 1970.
"Nedbergkollveien i Mjøndalen er en meget trafikkert vei med forbindelse til Hokksund og Vestfossen. Men ved Skalpe, noen kilometer fra Mjøndalen sentrum finnes en bru over Skalpebekken. Denne er i smaleste laget.
Bilkjørere kan imidlertid glede seg over at fylkets veikontor er oppmerksom på dette, og har begynt de første forberedelsene til en kjærkommen utvidelse. Fundamentet til utvidelse er allered lagt og forhåpnetligvis vil det ikke vare svært lenge før innsnevringen av veien på et forholdsvis farlig punkt er eliminert". Det skrev Drammens Tidende.
Utvidelsen av veien på dette punktet hjalp også oss som hang på bussen vinterstid. Stoppen ved brua ble borte. Vi slapp å være redd for at sjaføren skulle stoppe og komme bak for "billettkontroll".
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

26. nov, 2020

Villed et være så urimelig om også utkantstrøkene fikk litt av gode på veibudsjettet? ... Hørt den før...
Denne epistelen er hentet fra spalten "Skotselv/Bingen og sto i Drammens Tidende 26 november 2020.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

25. nov, 2020

Klarer ikke helt å dy meg i dag. Men serverer en av mange store annonser fra Fatter'n og bedriften.
Denne sto i Bygdeposten 25 november 1970 og tar vel nesten halvparten av forsiden...
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www. nb.no