6. nov, 2020

Forskjellsbehandling satt i system av kommunestyret

Det finnes en rekke eksempler på at det har vært vanskeligere å få servere øl i Vestfossen enn i andre av kommunens tettsteder. Faktisk til godt innpå 2000-tallet.
Artikkelen er hentet fra spalten "Smånytt fra Øvre Eiker" i DT og BB fredag 6 november 1970.