10. nov, 2020

Smånytt fra Vestfossen

Bussruten Kongsberg - Vestfossen - Mjøndalen.

Notisen er hentet fra spalten "Smånytt fra Øvre Eiker i Drammens Tidende og Buskeruds Blad 10. november 1970.
Avisen er hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no