12. nov, 2020

Vestfossen If og Røkeberg Misjonsforening

Her er to av notisene som sto i spalten "Smånytt fra Øvre Eiker i Drammens Tidende og Buskeruds blad. 12. november 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no