13. nov, 2020

Kormøte i Vestfossen 13. nov. 1970

13. nov. 1970 var flere kor kor samlet på Ungdomsheimen. Notisen havner her fordi jeg fikk sånn sans for damekorets viktigste bidra; Traktementet.
Notisen sto i Drammens Tidende og Buskeruds blad 14. nov. 1970.