17. nov, 2020

Best å få søpla ut av egen kommune

Det var sikkert helt andre ting som var av større betydning i Eiker-bygdene på denne dagen og dagene rundt... men synes denna var litt "artig" da... Notisen sto i DT&BB 17. nov. 1970
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no