19. nov, 2020

Frittstående turn med elitepreg.

Artikkelen er hentet fra DT&BB 19. nov 1970. Det blir kanskje ikke helt feil å si at på denne tiden lå turnhegemoniet i distriktet i Vestfossen/Hokksund.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no