26. nov, 2020

Snøslaps i Bingen - By mot land...

Villed et være så urimelig om også utkantstrøkene fikk litt av gode på veibudsjettet? ... Hørt den før...
Denne epistelen er hentet fra spalten "Skotselv/Bingen og sto i Drammens Tidende 26 november 2020.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no