27. nov, 2020

Smånytt fra Vestfossen

Hentet fra spalten "Smånytt fra Øve Eiker" i DT&BB. 27 november 1970. Som en ser hadde bondekvinnelaget hatt samling hos Solveig Bogen og at det var mye vann i elva...
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no