28. nov, 2020

Når hjørnesteinsbedriften faller - kommer KV til Fredfoss

Det avlempa kanskje litt på situasjonen at KV tok seg en tur innom Vestfossen når Cellulosen ryker...
Hentet fra DT&BB 28. nov. 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no