28. nov, 2020

En hjørnesteinsbedrift for fall

Ved nyttårsskiftet 1970/71 - stoppa mye... Omlag 250, halvparten over 50 år, måtte gå... Det ramma svært mange familier oppunder jul... Ja, det ramme vel svært mange om det var jul eller ei...
Denne lille notisen sto på forsiden av DT&BB lørdag 28 november. Fortsettelsen som sto på side to får du i bildet under her.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no