30. nov, 2020

Det kom ikke helt uventet.

Fra DT&BB 30. nov. 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no