1. des, 2020

Kretsmesterskap med kort tilløp

Tidligere i måneden har vi her kunnet lese om stor VIF dominans i turnsporten i distriktet. Så også i dag...
DT&BB 1. des. 1970
Avsien finnes i Nasjonabibiotekets arkiv. www.nb.no