1. des, 2020

Ansatte fra cellulosen tilbys jobb ved KV

DT&BB 1.des. 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no