3. des, 2020

Dagen før "bråstoppen" sto denne i Drammens Tidende

Artikkelen er fra Drammens Tidende og Buskeruds Blad 3. des. 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. Nb.no